KONTAKT

Klagomål

Är du missnöjd med någon av våra produkter ber vi dig använda nedanstående formulär. Vi tackar för att du uppmärksammar oss på detta och återkommer så snart vi kan.

#ettgronaremal

SOCIALA MEDIER

KONTAKT

Hör av dig till oss om du har några frågor och funderingar.

ADRESS

Vidinge Grönt AB
Norrvidinge Boställe 1219
268 72 Teckomatorp

TELEFON 0418-380100

E-POST info@vidinge.se

KONSUMENTKLAGOMÅL